Főoldal

ELMŰ, E.On regisztrált, ajánlott villanyszerelő

Gyakori kérdések

(nem minősül teljes körű tájékoztatásnak)Műszaki ügyintézés elindítása az alábbi weboldalon:

Műszaki ügyintézés

Mi a teendőm, ha a mérőmet/csatlakozómat át szeretném helyeztetni?

Igénybejelentés benyújtása szükséges, amit kitöltött igénybejelentő nyomtatványon lehet megtenni. (A nyomtatvány letölthető: elmuhalozat.hu vagy emaszhalozat.hu.

Mit jelent az ideiglenes vételezés? Miben tér el a nem ideiglenestől?

Ideiglenes csatlakozás kiépítésére többnyire olyan esetekben van szükség, amikor az igényelt teljesítményre csak átmenetileg van szükség (pl. építkezés idejére). Az ilyen igények kapcsán – átmeneti jellegük folytán – nincs csatlakozási alapdíj fizetési kötelezettsége az igénylőnek, de a vételezésre határozott időtartamban - a hálózathasználati szerződés megkötésétől számított maximum 12 hónapig - van lehetősége, ezt követően a vételezési lehetőséget az ELMŰ megszünteti. Az ideiglenes csatlakozási ponton túli – nem közcélú – vezetékek létesítése, bontása és ezekkel járó költségek megfizetése ez esetben az Ön feladata, valamint a vezetékek létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos teljes körű felelősség is Önt terheli.

Milyen dokumentumok szükségesek az igénybejelentéshez?

Az igénybejelentő azonosítására alkalmas dokumentumok:

Mikor adjam be az igénybejelentést?

Az igény felmerülése után a legrövidebb időn belül adja be az igénybejelentést.

Mikor lehet szabadvezetékes és mikor lehet földkábeles csatlakozást választanom?

Szabadvezetékes közcélú hálózatról választhat szabadvezetékes és földkábeles csatlakozást is. Földkábeles közcélú hálózat esetén csak földkábeles csatlakozást választhat.

Az igényelhető csatlakozó típusának meghatározása függ a hálózati képtől, a területi viszonyoktól, a kiépített közcélú hálózat lehetőségeitől és a helyi építési szabályozástól.

Hogyan tudom „beadni” az igénybejelentésem?

Mennyibe fog ez nekem kerülni?

Az igénybejelentés a műszaki-gazdasági tájékoztató elfogadásáig (aláírásáig) Önre nézve semmiféle kötelezettséggel nem jár, és díjmentes. Az ELMŰ részére fizetendő pontos költségeket a műszaki igénybejelentést követően áll módunkban meghatározni.

ELMŰ felé teljesítendő fizetési kötelezettségek kiegyenlítési lehetőségeiről bővebben a „Milyen módon fizethetem meg az MGT-ben szereplő díjakat?” menüpontban olvashat.

Villanyszerelő, vállalkozás felé fizetendő költségek:

Milyen teendőim lesznek az igénybejelentés után?

Az igénybejelentés alapján az ELMŰ munkatársai elkészítik Önnek a szükséges műszaki- és gazdasági feltételeket tartalmazó írásos tájékoztatónt (továbbiakban: MGT), amelyet eljuttatnak önhöz. Az MGT áttanulmányozása után - amennyiben azzal egyetért -, kérjük annak elfogadását, és a leírtak teljesítését (pl: mérőhely kialakítása, csatlakozási díj befizetése, a szükséges dokumentumok benyújtása). Az igénybejelentés az MGT elfogadásáig (aláírásáig) Önre nézve semmiféle kötelezettséggel nem jár, és díjmentes. A megküldött MGT elfogadására a keltezéstől számított 3 hónap áll rendelkezésére. Az elfogadott MGT-t eljuttathatja bármelyik igénybejelentés fogadására megadott csatornára. Az elfogadást követően 1 év áll rendelkezésre a szerződések megkötésére.

Amennyiben az MGT kiadását követő 3 hónapon belül nem fogadja el az ELMŰ ajánlatát, úgy ügyét a határidő lejártával lezártnak tekintjik. A határidő lejártát követően Önnek – amennyiben a továbbiakban is élni kíván igényével - új igénybejelentést kell benyújtania, ismételten csatolva a szükséges dokumentumokat. Amennyiben az MGT tartalmaz az igénybejelentő által elvégzendő létesítési feladatot, akkor annak kivitelezése az Ön által megbízott regisztrált szerelő/vállalkozás feladata. Amennyiben ajánlott szerelőként megbíz az ügyintézéssel, a fenti feladatokat Én végzem el, Önnek teendője nincs, csak a meghatalmazás átadása a részemre. A villamos energia bekapcsolásának feltétele a szerződések megkötése.

Ki készíti el a mérőhelyemet?

A szabványos mérőhely kialakítására regisztrált villanyszerelők/vállalkozások jogosultak, amely jogosultságokkal, mint ajánlott szerelő, rendelkezem.

Miért jó, ha ajánlott villanyszerelőt/ vállalkozót választok?

A szerelést csak olyan erősáramú villamos kivitelezésre jogosult szakember végezheti, aki regisztrációval rendelkezik.

A mérőhelyi munkavégzés további költségeit az ajánlott szerelő és a megrendelő között létrejött megállapodás szerint kell rendezni

Amennyiben meghatalmazást ad a részemre, az ügyintézést is magam végzem el, teendője csak akkor van, ha az ügyintzés során olyan probléma van, amely miatt a szerződőnek az ELMŰ ügyfélszolgálati irodában feltétlenül meg kell jelennie

Milyen mérőhelyet kell kialakíttatnom?

A szabványos mérőhely kialakítását a regisztrált villanyszerelők/vállalkozások, az MGT-ben meghatározott módon és az Önnel való megegyezés/szerződés értelmében végzik el.

Kell-e valamit kapnom a regisztrált villanyszerelőtől/vállalkozástól a kivitelezés elvégzésekor?

A regisztrált villanyszerelő/vállalkozó a mérőhely kialakításáról egy ún. csatlakozó műszaki dokumentációt állít ki 2 példányban (B/M 345. számú nyomtatvány), mellyel igazolja, hogy a munkavégzés és a mérőhely kialakítása az előírt szabványok és műszaki előírások figyelembevételével készült, valamint tartalmazza a jellemző műszaki paramétereket. Ezzel a dokumentummal a „Mit kell tennem, ha a villanyszerelő elvégezte az MGT-ben előírt munkát?” menüpontban leírtaknak megfelelően kérjük, a további ügyintézés érdekében keresse fel az ELMŰ ügyfélszolgálatát a megadott elérhetőségek egyikén. Amennyiben meghatalmazást adott, akkor ezt is elintézzük Ön helyett.

Mit tartalmaz a Műszaki Gazdasági Tájékoztató (MGT)?

Az MGT mindenképpen kiterjed az alábbiakra:

A megküldött MGT elfogadására a keltezéstől számított 3 hónap áll rendelkezésére, elfogadás hiányában új igénybejelentést szükséges benyújtani. Az elfogadott MGT-t eljuttathatja bármelyik igénybejelentés fogadására megadott csatornánkra, illetve meghatalmazás esetén Én végzem el Ön helyett.

Milyen módon fizethetem meg az MGT-ben szereplő díjakat?

Az ELMŰ felé fizetendő díjak rendezésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Az ELMŰ a számviteli előírásoknak megfelelően számlát csak a pénzügyi teljesítést követően tud kiállítani.

A beadott igénybejelentést követően mikor várható a bekapcsolás/teljesítmény változás elvégzése?

Az Ön által benyújtott műszaki igénybejelentés alapján az ELMŰ elvégzi a szükséges vizsgálatokat, amely során megállapítja, hogy az energiaigény kielégítéséhez milyen intézkedés szükséges a hálózaton.

Szabadvezetékes új csatlakozás, illetve új Ideiglenes csatlakozó esetén:

Amennyiben a műszaki-gazdasági tájékoztatóban foglalt műszaki- és gazdasági feltételek teljesültek, és a csatlakozási díjak megfizetése megtörtént, valamint a kereskedelmi és a hálózati szerződések is megkötésre kerültek, a mérőhelyi munka egy előre egyeztetett időpontban 8 napon belül elvégzésre kerül.

Teljesítményváltozás esetén :

Amennyiben a műszaki-gazdasági tájékoztatóban foglalt műszaki- és gazdasági feltételek teljesültek, és a csatlakozási díjak megfizetése megtörtént, valamint a bekapcsoláshoz szükséges (kereskedelmi és/vagy hálózati) szerződések is megkötésre kerültek, a mérőhelyi munka egy előre egyeztetett időpontban 8 napon belül elvégzésre kerül.

Új földkábeles csatlakozás esetén:

Amennyiben a műszaki-gazdasági tájékoztatóban foglalt műszaki- és gazdasági feltételek teljesültek, és a csatlakozási díjak megfizetése megtörtént, valamint a kereskedelmi és a hálózati szerződések is megkötésre kerültek, a mérőhelyi munka egy előre egyeztetett időpontban 8 napon belül elvégzésre kerül.

Földkábeles csatlakozás igénylése esetén kérjük, az alábbiakat is vegye figyelembe:

Kérjük, hogy a fentiek alapján a kellemetlenségek elkerülése érdekében időben juttassa el energiaigényét.

Mit kell tennem, ha a villanyszerelő elvégezte az MGT-ben előírt munkát?

A mérőhely és egyéb, MGT-ben előírt szükséges műszaki feltételek kialakítását követően a csatlakozó műszaki dokumentációval szíveskedjen felkeresni az ELMŰ ügyfélszolgálatát az alábbiak miatt:

A fenti ügyintézésben természetesen tudok segíteni meghatalmazás esetén.

Milyen szerződéseket kell megkötnöm a bekapcsolás előtt?

A bekapcsoláshoz minden esetben szükséges az alábbi szerződések megkötése/megléte:

Fontos, hogy a szerződések megkötésére csak a szerződő fél, vagy írásos meghatalmazottja jogosult.

Hol érdeklődhetek az ügyem állásáról?